Polityka plików cookies

Pliki cookie składają się z części kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele, dla których instalowane są pliki cookie, mogą również wymagać zgody użytkownika.

W przypadku, gdy instalacja plików cookie odbywa się na podstawie zgody, taka zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

Techniczne pliki cookie i pliki cookie służące do zagregowanych celów statystycznych

  • Aktywność niezbędna do funkcjonowania Serwisu Ta strona używa plików cookie do zapisywania sesji użytkownika i do wykonywania innych czynności, które są absolutnie niezbędne do działania tej witryny, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.
  • Aktywność dotycząca zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk Ta strona używa plików cookie do zapisywania preferencji przeglądania i do optymalizacji przeglądania przez użytkownika. Do tych plików cookie należą na przykład te, które służą do ustawiania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystykami podmiotu własnego stosowanymi bezpośrednio przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub strony trzecie, które instalują pliki cookie

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie anonimowej i zbiorczej i mogą nie wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez właściciela – w zależności od tego, jak są opisane – bez pomocy osób trzecich.

Jeśli wśród narzędzi poniżej wymieniono usługi obsługiwane przez strony trzecie, można ich użyć do śledzenia nawyków przeglądania użytkowników – oprócz informacji tu określonych i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.

CookieRodzajCzas przechowywaniaOpis
Niezbędne
viewed_cookie_policy01 hourPlik cookie jest ustawiany przez wtyczkę zgody na przetwarzanie plików cookie RODO i służy do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na użycie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.
__cfduid111 monthsPlik cookie jest ustawiany przez CloudFare. Plik cookie służy do identyfikacji poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i zastosowania ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych klientów. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych danych osobowych.
LaVisitorNew01 day
LaVisitorId01 month
LaSID0
cp_widget_session11 month
Analityka
_ga02 yearsTen plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji, kamapignu i śledzenia wykorzystania witryny w raporcie analitycznym witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo generowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.
_gid01 dayTen plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego o tym, jak działa strona wb. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz strony odwiedzane w anonimowy sposób.
_gat_gtag_UA_147718210_101 minuteGoogle używa tego pliku cookie do rozróżniania użytkowników.
nQ_cookieId011 monthsDane, które są gromadzone i wykorzystywane przez Albacross w celu osiągnięcia celu, jakim jest informacja o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę internetową, oraz informacje techniczne, które pozwalają Albacross rozróżniać różnych odwiedzających z tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę z formularza, aby skorelować adres IP z pracodawcą.
nQ_visitId011 monthsDane, które są gromadzone i wykorzystywane przez Albacross w celu osiągnięcia celu, jakim jest informacja o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę internetową, oraz informacje techniczne, które pozwalają Albacross rozróżniać różnych odwiedzających z tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę z formularza, aby skorelować adres IP z pracodawcą.
Wydajność
_gat01 minuteTe pliki cookie są instalowane przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań i ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym ruchu.

Jak wyrazić lub cofnąć zgodę na instalację plików cookie

Oprócz tego, co określono w tym dokumencie, użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i zapobiegać np. Instalowaniu plików cookie przez osoby trzecie.

Za pomocą preferencji przeglądarki można również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeszłości, w tym pliki cookie, które mogły zapisać pierwotną zgodę na instalację plików cookie przez tę stronę internetową.
Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez strony trzecie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę, klikając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając ze środków podanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z osobą trzecią .

Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi później powiązanych inicjatyw: Your Online Choices (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy pozwalają użytkownikom wybrać preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.

Właściciel i administrator danych

Mazaj
Radockiego 240/12
Katowice 40-645

Kontakt właściciela:

Prześlij swoją osobistą prośbę tutaj

mail@mazaj.pl

Ponieważ instalacja zewnętrznych plików cookie i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w tej Witrynie nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowane przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji użytkownik proszony jest o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie, użytkowników zachęca się do skontaktowania się z właścicielem, jeśli chcą otrzymać dalsze informacje na temat korzystania z plików cookie przez tę witrynę.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej witryny (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegółowe informacje o ścieżce podanej w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzone strony oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej witryny, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej witryny. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

Ta strona internetowa (lub ta aplikacja)

Środki, za pomocą których Dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługi świadczone przez tę stronę internetową zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Małe zestawy danych przechowywane w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie przepisów wielu przepisów, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny, o ile nie zaznaczono inaczej w tym dokumencie.