Historia pewnego menadżera

Maciej Zajączkowski

Poznajcie Andrzeja.
Andrzej jest menadżerem w firmie o dużym potencjale.

W miarę rozwoju i ekspansji na rynku zaczął jednak napotykać na problemy. Zwiększył zatrudnienie, co spowodowało wzrost liczby ról i komplikację procesów. Firma zainwestowała w systemy IT, jednak sporo danych pracownicy wprowadzali nadal do plików Excel, co utrudniało generowanie kompletnych i wartościowych raportów.

Andrzej zrozumiał, że pora na zmiany. W jego głowie rosły pytania:

  • jak ułatwić pracę sobie i pracownikom?
  • jakie dodatkowe narzędzia IT wybrać i jak je ze sobą połączyć?

Zauważył też, że:

  • ma kilka źródeł danych, których nie wykorzystuje do analiz
  • często zdarzają się błędy i braki w danych, które zespół wprowadza ręcznie

Andrzej skontaktował się z nami. Pokazaliśmy jak działamy. Opowiedzieliśmy o tym, jak wykorzystujemy analitykę i automatyzację procesów, jak wspieramy organizacje w zmianach, które pozwalają podejmować skuteczniejsze decyzje.
Andrzej zrozumiał, że potrzebuje specjalistów, którzy dzięki ścisłej współpracy oraz znajomości nowoczesnych rozwiązań IT pomogą mu przenieść całą organizację na wyższy poziom zarządzania.

Po rozmowie z nami wie, że MAZAJ dostarcza całość jako jedną, kompleksową usługę, a co ważne, asystuje przy wdrażaniu narzędzi i pracuje nad ulepszaniem rozwiązania.
Dzięki metodzie Systems Thinking budujemy samouczącą się organizację. Myślenie systemowe, to patrzenie na szeroki obraz sytuacji, to analiza wszystkich czynników, które mają wpływ na proces, to świadomość, że nie tylko przyczyna powoduje skutek, ale również skutek działa na przyczynę.

Andrzej zdecydował się nam zaufać. Na efekty nie musiał długo czekać.

Dzięki uporządkowaniu danych, uzyskał większą transparentność procesów i może teraz dużo szybciej podejmować ważne dla firmy decyzje. Wszystkie istotne parametry może śledzić dzięki jednemu intuicyjnemu interfejsowi. Uwolnił też pracowników od żmudnej, manualnej pracy, przez wprowadzenie automatyzacji, co zredukowało liczbę błędów, zespół zaś wykorzystał do realizowania nowych, rozwijających zadań, które od dawna chodziły mu po głowie.

Od sukcesu, którym cieszy się obecnie Andrzej dzieli Cię tylko jedna decyzja. Zadzwoń do nas. Jesteśmy dla Ciebie.